Đà Nẵng: Công khai thông tin dự án đầu tư quy mô lớn

930
Thứ Năm 23/11/2017 08:20 [GMT+7]

Từ ngày 4-12, UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện công khai một số nội dung ở bước quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, đề xuất dự án và cấp giấy phép xây dựng đối với các dự án nhạy cảm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh không sử dụng vốn đầu tư công do nhà đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố. Đây là nội dung của Quyết định 37/2017/QĐ-UBND ngày 21-11-2017 do UBND thành phố ban hành.

Đơn vị thực hiện công khai thông tin dự án là đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP); nhà đầu tư, chủ đầu tư thực hiện dự án; Trung tâm Thông tin dịch vụ công  (TTDVC) thành phố và UBND các quận, huyện.

Hình thức công khai bao gồm trên trang web chính thức của nhà đầu tư, đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (đối với dự án PPP) và trang web của Trung tâm TTDVC thành phố, yêu cầu phải bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi có thông tin mới hoặc điều chỉnh; niêm yết công khai tại địa điểm thực hiện dự án bảo đảm thuận tiện cho việc giám sát đầu tư của cộng đồng, đồng thời phổ biến trong các buổi họp tổ dân phố tại khu vực thực hiện dự án; cung cấp, trả lời các thông tin thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND cũng quy định việc công khai một số nội dung ở bước quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố, áp dụng từ ngày 4-12-2017.

Trừ nội dung liên quan quốc phòng – an ninh, bí mật Nhà nước, nội dung thông tin công khai có: tên dự án, nhóm dự án, loại và cấp công trình; mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng, địa điểm và phạm vi đầu tư; tổng mức đầu tư, thời gian, tiến độ và nguồn vốn thực hiện dự án; tổng diện tích đất sử dụng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất; giải pháp thiết kế về kiến trúc, kết cấu chính của công trình xây dựng; giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng; phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn; đánh giá sơ bộ tác động môi trường; phương án bảo vệ môi trường; thông tin về nguồn thải, chất thải, xử lý chất thải; dự kiến phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp phòng chống cháy nổ; sơ bộ phương án tài chính của dự án; chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án; đơn vị tư vấn lập dự án, khảo sát; thông tin đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân.

Hình thức công khai bao gồm trên trang web chính thức của đơn vị quản lý dự án, đơn vị chủ đầu tư (trường hợp chưa có đơn vị quản lý dự án) và trang web của Trung tâm TTDVC thành phố, yêu cầu phải bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi có thông tin mới hoặc điều chỉnh; niêm yết công khai tại địa điểm thực hiện dự án bảo đảm thuận tiện cho việc giám sát đầu tư của cộng đồng, đồng thời phổ biến trong các buổi họp tổ dân phố tại khu vực thực hiện dự án.

Việc công khai được thực hiện trong suốt quá trình thực hiện dự án và kết thúc sau khi công trình bàn giao, đưa vào sử dụng

(Theo Báo Đà Nẵng)

BÌNH LUẬN FACEBOOK