Đà Nẵng: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ thuê nhà ở xã hội

3295

Thứ sáu 12/11/2018 9:00 [GMT+7]

Quy định đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư

Xem thêm: Sửa chữa đường giao thông ven biển vào Nam Hội An

 

Sở Xây dựng vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng – Trung tâm Hành chính thành phố. Đối tượng ưu tiên được UBND thành phố xét duyệt thuê nhà ở gồm: hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo theo chuẩn thành phố; hộ gia đình có người có công với cách mạng. Hai nhóm đối tượng này cần đáp ứng điều kiện về đăng ký hộ khẩu và thường trú tại thành phố liên tục đủ 7 năm.

Hai nhóm đối tượng khác được thuê nhà ở xã hội là hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức có hưởng lương từ ngân sách thành phố; hộ có người lao động hợp đồng lao động theo hợp đồng của Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000 có hưởng lương từ ngân sách thành phố; đối tượng lao động thuộc diện thu hút nguồn nhân lực của thành phố. Tuy không quy định về điều kiện thường trú nhưng quy định về thời gian công tác phải liên tục 7 năm và đã lập gia đình.

Thời gian xem xét giải quyết trong 6 ngày tính từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ gồm: đơn đăng ký theo mẫu quy định; bản sao hộ khẩu, chứng minh nhân dân, quyết định tuyển dụng… và các giấy tờ liên quan chế độ, chính sách.

* Để bảo đảm đúng đối tượng tiếp cận nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng vừa có Công văn số 195/SXD-QLN quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

Công văn yêu cầu các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội thực hiện theo Quyết định số 5289/QĐ-UBND ngày 20-9-2017 của UBND thành phố Đà Nẵng. Theo đó, đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư ngoài vốn ngân sách áp dụng theo nội dung quy định tại Điều 49 và điều 51 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25-11-2014. Việc lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện theo hình thức xét duyệt.

Ngoài các đối tượng được quy định theo quy định của Điều 49 và 51 của Luật Nhà ở, UBND thành phố quy định các tiêu chí ưu tiên để xét duyệt danh sách là hộ gia đình có người có công với cách mạng; cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác liên tục 5 năm; đối tượng thuộc diện thu hút nguồn nhân lực của thành phố; đối tượng đang nuôi dưỡng người khuyết tật.

UBND thành phố cũng quy định bảng tiêu chí chấm điểm để chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Qua đó, chọn những trường hợp có số điểm cao để xét duyệt hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội từ nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách. Tiêu chí bảng điểm với 4 tiêu chí gồm: khó khăn về nhà ở, đối tượng quy định theo Điều 49 và 51 của Luật Nhà ở, tiêu chí ưu tiên khác và tiêu chí ưu tiên do UBND thành phố Đà Nẵng quy định. Đối tượng có nhiều tiêu chí ưu tiên thì chọn tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất.

(Theo Báo Đà Nẵng)

BÌNH LUẬN FACEBOOK