Giảm quy mô 16 dự án tại Sơn Trà – Đà Nẵng

1619
Ngày 06/09/2017 14:40 PM (GMT+7)

UBND TP Đà Nẵng vừa có Báo cáo số 223/BC-UBND trình Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến việc rà soát các dự án và Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó có kiến nghị giữ nguyên 2 dự án đồng thời điều chỉnh chuyển đổi công năng đối với 6 dự án không phù hợp với các tiêu chí về đảm bảo QP-AN, cảnh quan tự nhiên. Thành phố cũng xem xét cắt giảm quy mô của 10 dự án khác để phù hợp hơn với các tiêu chí đặt ra.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn
kiểm tra thực địa các dự án tại bán đảo Sơn Trà.

KHÔNG CÓ YẾU TỐ CƯ TRÚ TẠI BÁN ĐẢO SƠN TRÀ

Trong báo cáo trình Thủ tướng, thành phố Đà Nẵng nêu rõ quan điểm của mình đối với Sơn Trà: Một là phát triển Khu Du lịch quốc gia (DLQG) Sơn Trà trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, thể thao, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa – tâm linh. Hai là phát triển Khu DLQG bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ QP-AN, giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai. Thành phố cũng xác định phát triển Khu DLQG Sơn Trà góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ khác phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh đó, phát triển Khu DLQG phải phù hợp với chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam cũng như quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ và các lĩnh vực khác có liên quan. Việc phát triển phải đảm bảo phương châm “bảo tồn đi đôi với phát triển, phát triển để phát huy  bảo tồn”.

Đà Nẵng xác định bán đảo Sơn Trà cần được bảo vệ và kiểm soát bằng một cơ chế đặc biệt nhằm giải quyết hài hòa giữa các mối quan hệ giữa QP-AN, bảo tồn và phát triển. Trước hết là giữ lại các dự án đã xây dựng hoàn chỉnh và đã đưa vào hoạt động có hiệu quả. Tiếp đó yếu tố QP-AN được đảm bảo với việc các dự án tại khu vực này phải do nhà đầu tư trong nước thực hiện và không ảnh hưởng đến khu vực phòng thủ và khu vực nhạy cảm về QP-AN. Cạnh đó là phải coi trọng bảo tồn đa dạng sinh học, không có yếu tố cư trú, đảm bảo về bình độ triển khai cũng như hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích chung của cộng động theo hướng phát triển bền vững.

Theo báo cáo, tính đến tháng 12-2012, UBND TP Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án du lịch, nghỉ dưỡng tại bán đảo Sơn Trà. Tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.222,5ha; trong đó đất giao có thu tiền là 94,05ha, đất thuê là 274,19ha và phần còn lại giao quản lý không thu tiền. Tổng số tiền sử dụng đất đã thu từ năm 2003 đến năm 2012 là 698,37 tỷ đồng. Quy mô lưu trú của các dự án theo quy hoạch có 1.920 lô biệt thự, 24 bungalow và 306 buồng khách sạn (tương đương 5.600 buồng phòng khách sạn). Về tình hình triển khai các dự án, theo rà soát của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện có 3 dự án đã đầu tư, 1 dự án đang triển khai, 3 dự án đã triển khai một phần nhưng sau đó tạm dừng và 11 dự án chưa triển khai. Tất cả các dự án đều được hình thành trong giai đoạn từ năm 2003 đến 2012.

Trước đây, Chính phủ và Bộ Quốc phòng cho phép phát triển các dự án KT-XH tại bán đảo Sơn Trà từ bình độ 200m trở xuống. Tuy nhiên, UBND thành phố Đà Nẵng đã rà soát thêm một số tiêu chí về cảnh quan tự nhiên, điều kiện hạ tầng kỹ thuật hiện trạng, điều kiện về địa hình địa mạo và đề xuất chỉ được triển khai từ bình độ 100m trở xuống đối với các công trình có tính kiên cố, có chức năng lưu trú. Riêng các dự án có chức năng thuần túy phục vụ vui chơi giải trí, hoạt động ngoài trời, sinh hoạt cộng đồng có thể được triển khai từ bình độ 200m trở xuống. Trong quá trình triển khai rà soát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố phát hiện có 6 dự án không phù hợp với các tiêu chí đã nêu trên, kiến nghị điều chỉnh chuyển đổi công năng sang phục vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Cạnh đó là đề xuất xem xét cắt giảm quy mô của 10 dự án để phù hợp với các tiêu chí, giữ nguyên 2 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và phù hợp với các tiêu chí.

Đà Nẵng sẽ không triển khai các dự án khu vực Đông Bắc bán đảo Sơn Trà.

HÀI HÒA LỢI ÍCH DOANH NGHIỆP VÀ CỘNG ĐỒNG

Trong báo cáo trình Thủ tướng, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã nêu Thư kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng và ý kiến của các doanh nghiệp có dự án tại Sơn Trà gồm: Cty CP Savico, Cty CP Biển Tiên Sa, Cty CP Sơn Trà, Cty TNHH Du lịch và đầu tư Xây dựng Sơn Hải, Cty CP Xây dựng 79, Cty CP Đầu tư Mũi Nghê, ông Nguyễn Vọng… Các doanh nghiệp cho rằng, trước đây, trên cơ sở từ bình độ 200m trở xuống, các đơn vị lập quy hoạch đảm bảo đầy đủ công năng sử dụng và sự hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Việc chỉ cho phép phát triển dự án từ bình độ 100m trở xuống sẽ làm phá vỡ cấu trúc quy hoạch của dự án dẫn đến dự án không thể triển khai được. Các nhà đầu tư đề nghị cho phép triển khai dự án ở bình độ 150m trở xuống đồng thời giữ nguyên số lượng phòng lưu trú và biệt thự như quy hoạch được UBND thành phố phê duyệt trước đây. Đối với các dự án ven biển có cao trình thấp hơn đường lên đỉnh Sơn Trà, không ảnh hưởng nhiều đến cảnh quan, đa dạng sinh học và QP-AN, đề nghị xem xét cho phép được triển khai theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Từ việc rà soát, tổng hợp ý kiến của các nhà đầu tư cũng như Thư kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, UBND thành phố đề  nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục xác định bán đảo Sơn Trà là một trong các Khu DLQG đã được phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 23-1-2013 về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đồng thời quan tâm kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về việc bảo tồn đa sạng sinh học, QP-AN trong quá trình phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà. Báo cáo cũng đề nghị Thủ tướng xem xét các kiến nghị của nhà đầu tư, giải quyết hài hoa lợi ích của doanh nghiệp trong khuôn khổ lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững.

(Theo báo công an Đà Nẵng)

BÌNH LUẬN FACEBOOK